Znamení zvěrokruhu Střelec Štír Váhy Panna Lev Kozoroh Vodnář Ryby Beran Býk Blíženci Rak POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranu
Pondělí 17. ledna 2022 (20:47 hodin)

Dnešní znamení zvěrokruhu: Kozoroh
Drahoslav - blahopřejeme !
Z kalendáře zvířat: Bufalobyl

Fulltext
 

Slezská univerzita (SU) [ Vysoká škola ]

Mezi vysokými školami České republiky je to jediná univerzita, která po roce 1989 vznikla na "zelené louce", bez možnosti navázat na existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Založení Slezské univerzity v Opavě souvisí s celkovým demokratickým vývojem posledních let, kdy po odstranění dosavadního státního centralismu nastaly větší možnosti také pro rozvoj vzdálených regionů, v našem případě české části historického Slezska.

Jde o území vymezené geograficky jako česká část povodí Odry, široce otevřené na sever do nížinných oblastí Polska, jižním směrem však oddělené od Moravy především horským pásmem Jeseníků. Tato slezská oblast - na západě od měst Jeseník, Bruntál, Krnov, přes někdejší hlavní město Opavu až na východ k teritoriu Těšínska a Beskyd, kde jsou důležitými městy Karviná, Havířov a Frýdek Místek - úzce souvisí s částí severovýchodní Moravy, obecně známé pod pojmem Ostravsko. V takto vymezeném regionu Slezska a Ostravska byly v minulosti celkové poměry značně odlišné od jiných částí České republiky, především proto, že šlo o smíšené území s obyvateli české, polské a německé národnosti, a navíc zde v souvislosti s překotnou industrializací, rozvíjející se po nálezu kamenného uhlí v Ostravě, docházelo ke značné migraci obyvatelstva a k velkým sociálním problémům.

O vzniku Slezské univerzity v Opavě se jednalo hned po osvobození v roce 1945, ovšem pozdější politická situace nebyla této myšlence příznivá. V době jistého politického uvolnění v roce 1968 nastoupila nová intenzívní jednání, ale teprve až po 17. listopadu 1989 se podařilo Slezskou univerzitu opravdu založit. Je třeba uvést, že poprvé o získání univerzity usilovala opavská městská rada již v roce 1870, tehdy však mělo jít o vysokou školu německou. V první fázi nejprve senát Masarykovy university v Brně svým usnesením ze dne 17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě.

Začínalo se v prázdných a v podstatě nevybavených budovách, ale za velkého nadšení prvních pedagogů. V současnosti je situace v Opavě i v Karviné diametrálně odlišná, přibyly další objekty, technická zařízení včetně počítačových sítí a především vzrostl zájem uchazečů z celé České republiky o studium na Slezské univerzitě. Je to dynamicky se rozvíjející vysoká škola, s řadou studijních oborů a s významnými kontakty také se zahraničními univerzitami.

Prvním rektorem Slezské univerzity v Opavě v letech 1992-1998 byl prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., po něm od 1. března 1998 nastoupil na místo rektora prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. V současnosti je rektorem prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., a prorektory jsou doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (pro studijní a sociální záležitosti), doc. RNDr. František Koliba, CSc. (pro vědu a zahraniční styky) a prof. Ing. František Němec, PhD. (pro rozvoj). Děkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě je prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc., ředitelem Matematického ústavu Slezské univerzity je prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě vychází ze širokého kontextu tradic města Opavy, od dob Přemyslovců sídla opavského knížectví, v letech 1850-1928 hlavního města země Slezské. Opava má velké kulturní zázemí, je tu mimo jiné nejstarší a třetí největší muzeum na území České republiky - Slezské zemské muzeum, dále Slezské divadlo s operní a činoherní scénou, jež působí v tomto městě jako profesionální divadelní instituce již od 18. století, je tu také třetí největší archív České republiky Zemský archív, řada knihoven a dalších zařízení. Město velmi zničené na konci druhé světové války je po celkové obnově přitažlivým urbanistickým celkem, kde jsou velmi příznivé podmínky pro studium.

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě je uskutečňována řada oborů bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu. Z přírodních věd je možno studovat fyziku, aplikovanou fyziku, informatiku; společenské vědy jsou zastoupeny v rámci studijních programů Sociální politika a sociální práce, Historické vědy, Informační studia a knihovnictví a Filologie. Pedagogiku reprezentuje magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, vědy o kultuře bakalářský studijní program Teorie a dějiny literatury. Specifické postavení v rámci studijní nabídky má umělecký obor tvůrčí fotografie, který lze studovat v kombinované formě studia. Doktorské studium nabízí obory Historie se zaměřením na české a československé dějiny a Teoretická fyzika a astrofyzika.

Matematický ústav v Opavě vznikl vyčleněním z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity k 1. lednu 1999. Tento vysokoškolský ústav se spolu s univerzitou podílí na uskutečňování bakalářského,magisterského a doktorského studijního programu Matematika.V oborech Matematická analýza, Geometrie a globální analýza a Matematická fyzika je oprávněn taktéž k habilitacím a k řízení pro jmenování profesorů.

Postavení Matematického ústavu ve struktuře Slezské univerzity v Opavě je mimořádné především v oblasti vědy a výzkumu. Členové ústavu jsou známí svými příspěvky k teorii diskrétních dynamických systémů, matematické fyzice, variační analýze a přirozeným fibrovaným prostorům. Výsledky jejich práce jsou přijímány na mnoha předních pracovištích po celém světě.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné působí ve městě, které prošlo v posledních desetiletích značnou přestavbou v závislosti na rozvoji uhelné těžby. Fakultní budova je velmi moderní, s velkou a reprezentativní aulou, a má dobré vybavení pro studenty. V současné době nabízí fakulta studium v rámci bakalářských i magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. Fakulta se všestranně zapojila do spolupráce s institucemi ekonomického charakteru v přilehlém regionu a její absolventi se úspěšně uplatňují v podnikatelské sféře.

Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association a má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou zahraničních univerzit a snaží se zintenzivnit kontakty zvláště s nejbližšími vysokými školami v polském Slezsku. Na jejích pracovištích v Opavě i v Karviné se dobře rozvíjí i vědecko-výzkumná práce, o čemž svědčí publikační činnost a vědecké konference, jež Slezská univerzita v Opavě pořádá i na mezinárodní úrovni. Je to vysoká škola s příznivým trendem rozvoje a chce dosáhnout kvalitního ocenění i v kontextu univerzit Evropské unie.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Slezská univerzita (SU)
Na Rybníčku 1
746 01 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 684 111
fax: (+420) 553 718 019

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slu.cz

Typ záznamu: Vysoká škola
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.04.2005 v 17:15 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.
 
17.1.2001: Vláda rozhodla, že ČR nebude žádat o vynětí Českomoravské záruční a rozvojové banky, České exportní banky a Konsolidační banky z bankovní legislativy EU.
17.1.2001: Senát na návrh čtyřkoalice vrátil Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o České televizi.

Zítra Pozítří
Zdroj: www.meteopress.cz