Znamení zvěrokruhu Střelec Štír Váhy Panna Lev Kozoroh Vodnář Ryby Beran Býk Blíženci Rak POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY VSTUPENKY TÝDEN ZÍTRA DNES KALENDÁŘ PRODEJNY NÁPOVĚDA REKLAMA ZPRÁVY ENCYKLOPEDIE
Návrat na hlavní stranu
Středa 21. dubna 2021 (00:27 hodin)

Dnešní znamení zvěrokruhu: Býk
Alexandra - blahopřejeme !
Z kalendáře zvířat: Tyl

Fulltext
NÁŠ TIP: Nastavte si Kalendář jako výchozí domovskou stránku.

 

Biosférická rezervace Třeboňsko

Poloha
Plochá rybniční pánev protékaná Lužnicí

Rozloha
70 000 ha

Historie
Vyhlášena v roce 1979, biosférickou rezervací UNESCO prohlášena v roce 1977. Třeboňsko je také mezinárodně významným územím z hlediska ornitologického (Important Bird Area podle ICB, v současnosti Bird Life International).

Nadmořská výška
410 - 540 m

Příroda
Nevýrazný reliéf Třeboňska má charakter tektonické, velmi ploché sníženiny se stupňovitými okraji, zejména v jižní části. Na více místech je prokázán výskyt vátých písků. Výstavbou rozsáhlých rybničních sítí již od 16. stol. získala dříve relativně velmi monotónní bažinatá krajina svou dnešní rozmanitost, jež nemá jinde u nás obdoby, a střídající vodní a zemědělské plochy a typické osídlení s lesními porosty.

Vzácné a chráněnné druhy
Lesy zaujímají 42 % plochy, většinou jde o druhotné porosty, vyskytuje se zde však velmi cenná varianta borovice třeboňská. Zásah člověka, který nejenže krajinu nepoškodil, ale naopak obohatil, založil dnešní velkou variabilitu podloží a společenstev, která je obývají. Na píscích najdete koniklec jarní, černýš český, na rašeliništích borovici blatku a rojovník bahenní, významné jsou hrázové porosty mohutných dubů, na rybnících a tůních se vyskytuje leknín bílý, stulík žlutý i stulík malý, kotvice plovoucí, bublinatky, rdesty, na mokřadních loukách se setkáte se vstavačovitými. Rašeliniště hostí klikvu bahenní, rosnatku okrouhlolistou, vlochyni, brusinku, borůvku a vřes. Písečné přesypy mají specifickou květenu - smil písečný, písečnatku nejmenší, radyk sítinový. Najdete zde rozmanité druhy hmyzu, mnoho druhů obojživelníků, 25 druhů ryb a nejcennější poklad Třeboňska - ptactvo. Vyskytuje se tu většina našich vodních i bažinných druhů, hnízdí tady volavka bílá i popelavá, hojný je dravý moták pochop, reintrodukován byl orel mořský, je zde mnoho druhů zpěvného ptactva, lovná zvěř, menší drobné šelmy, reintrodukovaný bobr říční a několik párů vydry říční.

Přírodní zajímavosti
Vizír, Červené blato, Ruda, Stará řeka, Hliníř, Kozí vršek, Slepičí vršek, Bukové kopce, meandry Lužnice, Horusická blata, písečný přesyp u Vlkova, rašeliniště Hovízna, rašeliniště Pelé, Výtopa Rožmberka, Záblatské louky. Bližší informace o těchto lokalitách získáte dotazem v inf. středisku CHKO.

Hlavní turistická centra
Přímo v srdci Třeboňska leží město Třeboň, které je také významným turistickým centrem a bývalým středem rožmberského panství s mnoha památkami a dobrými možnostmi ubytování a stravování. Blízko leží České Budějovice, bývalé krajské město jižních Čech. Třeboňsko je též dosažitelné z Jindřichova Hradce, Veselí nad Lužnicí či Tábora.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Biosférická rezervace Třeboňsko
Valy 121
379 90 Třeboň
Česko (CZ)
tel: (+420) 384 721 248
(+420) 384 721 400

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.chkot.trebon.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.09.2004 v 16:29 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

Aprílové počasí jsou časy i nečasy.
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
Na dubnové počasí je předem každá sázka ztracena.
Dubnové hřmění rozbíjí mrazy na mrazíky.
Bouřky v dubnu zvětšují mokré léto.
První bouřky se dostavují na křídlech jiřiček.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
Dokud není Jiří svatého, neboj se ty hada žádného.
Po svatém Jiří lezou hadi a štíři ze země a mají své právo.
 
21.4.2001: Ve švédském Malmö pokračovali v jednání ministři hospodářství a financí EU a guvernéři centrálních bank. Poprvé byli přizváni jejich partneři z kandidátských zemí. Firma Yahoo! jmenovala ředitelem hollywoodského veterána Terryho Semela. Jeho úkolem je najít nové zdroje příjmů od 192 miliónů uživatelů.
21.4.2001: V kanadském Quebeku pokračoval summuit amerických států, který rozhodl, že koncem roku 2005 by mělo vzniknout Americké pásmo volného obchodu zahrnující 34 zemí (bez Kuby) s více než 800 miliony obyvatel.

Zítra Pozítří
Zdroj: www.meteopress.cz